VERSUS: The Elite Trials v1.0.1

VERSUS: The Elite Trials v1.0.1

unnamed_101_70

آیا به بارگاه خدایان نفوذ خواهید کرد و ابرقدرت‌هایشان را به سرقت خواهید برد و یا در نقش یک مأمور دوجانبه به آن‌ها ملحق شده و جایگاه مخصوص به خود را در میان آن‌ها بدست خواهید آورد؟

VERSUS: The Elite Trials یک رمان تعاملی هیجان‌انگیز با ۱۴۰ هزار کلمه است که توسط زاکاری سرگری نوشته شده، نویسنده سه‌گانه پرفروش ظهور قهرمانان. در این بازی انتخاب‌های شما داستان را کنترل می‌نمایند. این بازی کاملاً متنی و فاقد جلوه‌های صوتی و تصویری بوده و از قدرت وسیع و توقف‌ناپذیر تخیل شما نیرو می‌گیرد.

 

ویژگی‌ها :

در نقش مرد، زن و یا غیرباینری بازی نمایید

در تخیلات خود یک سیاره و فرهنگ را ایجاد کنید

از میان ده شخصیت مختلف انتخاب نمایید

نخبگان فاسد بارگاه را براندازید و یا به آن‌ها ملحق شده و شورش را سرکوب نمایید

حقیقت تکان‌دهنده را درباره سیاره خانه خود متوجه شوید

به شخصیت‌های ونوما، گروگ و بریز ملحق شده و موجودات جدید را ملاقات کنید

VERSUS: The Elite Trials v1.0.1

Article By :