Splitter Critters v1.1.4.2

Splitter Critters v1.1.4.2

در بازی پازل Splitter Critters با یک حرکت انگشت خود دنیا را دو تکه کرده و آن را بازچینی کنید تا موجودات را به سفینه فضایی خود بازگردانید. سیاره‌های رنگارنگ پر از خطرات گوناگون، پازل‌های چالش‌برانگیز، و مکانیک نوآورانه‌ای را کاوش نمایید که باعث می‌شوند به روش‌های جدیدی فکر کنید.
موسیقی زمینه فراگیر هر دنیا، که با هدفون بهترین تجربه را ارائه می‌دهد، آهنگ سفر شما را تنظیم می‌کند.
در این بازی خبری از تبلیغات و یا پرداخت درون برنامه‌ای نیست. میزان پیشرفت شما در بازی، از طریق سرویس بازی گوگل پلی میان همه دستگاه‌های شما به صورت خودکار همگام می‌شود.
در این نسخه از بازی باگ ذخیره کردن بر روی کارت اس‌دی رفع گردیده است.

Splitter Critters v1.1.4.2

Article By :