Smashy Road: Wanted v1.2.4

Smashy Road: Wanted v1.2.4

Smashy-Road-Wanted

نگاهی به رانندگی در ارتفاعات و جاده فانتزی و تحت تعقیب Smashy Road: Wanted بیاندازید. در این بازی شما به عنوان یک بازیکن ماهر و توانا وظیفه دارید تا از تمامی موانع موجود در بازی عبور نموده و از دست پلیس ها و تانک های دشمنان فرار نمایید. این بازی به صورت سه بعدی طراحی شده و گرافیک آن نیز به صورت سه بعدی طراحی و تدوین گشته است. سر و صدای جاده را ببینید و امتیازات متعدد و فراوانی را نیز به دست آورید. بیش از سی وسیله نقلیه باز نشده و دست نخورده در بازی وجود داشته که بایستی تمامی این وسیله نقلیه ها را باز کنید و سپس امتیازات خود را در شبکه های اجتماعی با دوستان خودتان به اشتراک بگذارید. این بازی بدون تبلیغات گوگل و بدون هیچ گونه آگهی اضافه ای طراحی و عرضه گردیده است. رانندگی در شهر را آغاز نموده و سپس از دست تمامی پلیس ها به صورت کامل فرار نمایید

 

ویژگی ها :

فرار کردن از دست تمام پلیس ها در طول بازی

مواجه شدن با اتومبیل های جدیدتر

گرافیک شگفت انگیز سه بعدی

وجود ۳۰ وسیله نقلیه باز نشده

اشتراک گذاری امتیازات با دوستان

Smashy Road: Wanted v1.2.4

Article By :