Road Not Taken v1.0.005 + data

Road Not Taken v1.0.005 + data

unnamed_22_70

Road Not Taken یک بازی پازل است که درباره دوام آوردن در برابر غافلگیری‌های زندگی می‌باشد. در این بازی شما در نقش یک تکاور بازی می‌کنید که در یک جنگل وسیع و بی‌رحم در زمان پس از طوفان به ماجراجویی پرداخته و کودکانی که راه خود را گم کرده‌اند را نجات می‌دهد. مراحل تولید شده به روش‌های تصادفی در این بازی بی‌نهایت احتمال برای کاوش و چالش برای غلبه، به شما ارائه می‌کنند. اقداماتتان نه تنها داستان شما، بلکه داستان روستاییانی که به دوستی‌شان امید دارید و شهری که آن را خانه می‌خوانید را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

هر بار که این بازی را انجام دهید، احتمالاً داستانی کاملاً متفاوت را تجربه خواهید نمود. مسیرهایی که طی می‌کنید تغییر خواهند کرد، روابطی که دنبال می‌کنید به روش‌های غیرمنتظره‌ای پیچ‌دار می‌شوند. دقیقاً مانند زندگی واقعی.

هیچ مسیری به مقصد مشابه نخواهد رسید. هر بار بازی موجودات جدید و غیرعادی برای روبرو شدن، اسرار و آیتم برای پیدا کردن، مردم برای ایجاد روابط و پازل برای حل کردن را به شما ارائه می‌کند.

Road Not Taken v1.0.005 + data

Article By :