Nyheim v1.1

Nyheim v1.1

سرنوشت من در خطر است یک بیماری فراگیر همه فرزندانم را تحت تأثیر قرار داده و از آغوش من رانده یا جانشان را گرفته است. این بیماری باعث به وجود آمدن موجودی جهش‌یافته به نام ورمین شده که دارای غرایزی نابودگر می‌باشد. اما بشر سرسخت است. هنوز هم تعداد زیادی از انسان‌ها دوام آورده‌اند و سعی در بازسازی آینده دارند.

در بازی کارتی Nyheim به گروهی از بازماندگان کمک کنید و رهبری بازسازی شهر را بر عهده بگیرید، در حالی که موش‌ها، بحران‌ها و آب و هوای سخت شمالی تمام تلاش خود را می‌کنند تا آن چیزی که بیماری فراگیر آغاز کرده را به پایان برسانند.

 

ویژگی‌ها :

تاس را بیاندازید و نمادها را تطبیق دهید تا در مأموریت خود پیشروی کنید

همه مناطق شهر را برای منابع و بازماندگان جستجو نمایید

میان نیازهای گروه خود و مقر فرماندهی‌تان تعادل را برقرار کنید

با موش‌های هیولا مبارزه کنید و بحران‌ها را حل نمایید

با انجام وظایف یکی پس از دیگری خانه خود را کامل کنید

با ویژگی‌‌های متنوع می‌توانید رویکردهای مختلفی را دنبال نمایید

آیا شما همانی هستید که میراث شهر را نجات خواهد داد؟

Nyheim v1.1

Article By :