Legends of Heropolis v2.0.8

Legends of Heropolis v2.0.8

شهر هیروپولیس نابود شده است آیا می‌توانید آن را بازسازی کرده و یک بار دیگر به مرکز عدالت تبدیل نمایید؟

در بازی شبیه‌ساز ابرقهرمان Legends of Heropolis قهرمانان خود را پرورش دهید، دوستان خود را جمع‌آوری نمایید و با نیروی شر به مبارزه بپردازید.

در شهری که توسط شرکت شیطانی ویران گردیده، همه امیدها به نظر از دست رفته‌اند… اما شعله‌های عدالت به راحتی خاموش نمی‌شوند. یک قهرمان شجاع آسوده نخواهد بود تا زمانی که شهرش به شکوه سابق بازگردد.

یک پایگاه مخفی را بسازید، قهرمانان را از اطراف جمع‌آوری کرده و صلح و آرامش را به هیروپولیس بازگردانید!

هرطور که می‌خواهید شهر را بازسازی کنید؛ فروشگاه‌ها، جاده‌ها و امکانات دیگر در اختیار شما قرار دارد.

از قهرمانان دوستان خود کمک بگیرید و همکاری نمایید تا یک تیم نبرد قدرتمند را تشکیل دهید. با ترکیب شدن قدرت شما، می‌توانید یک بار برای همیشه شرکت شیطانی را شکست دهید!

آواتار، وسایل نقلیه و غیره را سفارشی کنید تا این داستان را از آن خود نمایید!

Legends of Heropolis v2.0.8

Article By :