کیبورد گوگل

بعضا گوشی های اندرویدی از کیبوردهای قابل قبولی بهره مند نیستند و کاربران خود را نمی توانند راضی نگه دارند. به همین دلیل پیشنهاد می شود از یک کیبورد بسیار عالی که توانسته کاربران بسیار زیادی را از سطح دنیا به خود جذب کند، استفاده نمود. کیبورد گوگل از جمله برنامه هایی است که می تواند به عنوان یک کیبورد پیش فرض برای گوشی های اندرویدی بکار رود.

کیبورد گوگل


Article By :