Gunjack 2: End of Shift v1.1.889130 + data

Gunjack 2: End of Shift v1.1.889130 + data

در دنیای سینمایی بازی واقعیت مجازی Gunjack 2: End of Shift خود را غرق کنید. این بازی شما را به حلقه بیرونی خطرناک عدن جدید انتقال می‌دهد.

همه در عدن جدید مبارزه می‌کنند. برخی برای قدرت، بقیه برای پول. اما اینجا، در لبه فضا، اکثراً تنها برای این به نبرد می‌پردازند تا فردا را نیز بتوانند ببینند. دور از راحتی تمدن‌ها، دکل معدنکاری کوبرا خانه شماست. به عنوان یک اپراتور برجک که با امواج حملات دشمن روبرو می‌شود، شما همراه با خدمه خود به دفاع می‌پردازید.

 

ویژگی‌ها :

یک بازی تیراندازی فضایی را با کنترل‌های نرم تجربه نمایید

با استراتژی مناسب سلاح‌های ویژه خود را استفاده کنید

برای دوام آوردن در خطرناکترین شرابط سپر انرژی خود را فعال نمایید

با صحنه‌های سینمایی بازی خود را در داستان بازی غرق کنید

با وجود مأموریت‌های جدید روزانه از قابلیت بازی بی‌پایان لذت ببرید

Gunjack 2: End of Shift v1.1.889130 + data

Article By :