Fort Boyard Run v1.4.3

Fort Boyard Run v1.4.3

unnamed_31_70

در بازی Fort Boyard Run قلعه را تسخیر کرده و به خلیج معروف بروید! در دویدن خود، شما از تله‌ها و موانع دوری می‌کنید تا از زندان فرار نمایید!

آیا خواهید توانست پیچ و خم‌های قلعه را رام کنید؟

 

ویژگی‌ها :

در راهروهای معروف بدوید و بیرون از قلعه را کشف نمایید

در محیط‌های متنوع و خطرناک با اسکلت‌ها، توپ‌های غلتان و… پیشروی کنید

از حشرات سمی و خزندگان شامل مار، عنکبوت، خفاش، موش و… دوری نمایید

کلیدها و سرنخ‌ها را برای پیشروی در ۴۵ مرحله بازی جمع‌آوری کنید

از موسیقی زمینه برنامه تلویزیونی لذت ببرید

کاندیدهای مناسب تیم خود را انتخاب کرده و بر مراحل غلبه کنید

شخصیت‌های جدید را آزاد کرده و آن‌ها را ارتقاء دهید

با پیشروی در بیشترین فاصله ممکن دوستان خود را به چالش بکشید

Fort Boyard Run v1.4.3

Article By :