Equilibrians v1.0 build 1

Equilibrians v1.0 build 1

موجودات کوچکی هستند که دارای وزن‌های مختلفی بوده و به دنبال تعادل می‌باشند. در بازی Equilibrians وظیفه شما این است که آن‌ها را برا روی الاکلنگ قرار دهید و مطمئن شوید که تعادلشان حفظ می‌شود. یک بازی پازل چالش‌برانگیز برای بازیکنانی از تمامی سنین که به دنبال حل مسأله هستند!

وضعیت الاکلنگ در این بازی توسط عبارات ریاضی نشان داده شده است. در این روش طیفی از مفاهیم ریاضی به صورت تصویری به روشی در دسترس شرح داده شده‌اند. با تعادل الاکلنگ، هدف این است که همچنین تساوی‌های صحیح ریاضی را ایجاد نمایید. بازیکن می‌تواند پازل‌ها را به روشی تجربی حل کرده و غالباً راه حل‌های ممکن متعددی وجود دارد.

 

ویژگی‌ها :

پنج دسته با بیش از ۵۰ مرحله

پازل‌های ایجاد شده به صورت تصادفی

ستاره‌ها و برچسب‌ها را جمع‌آوری کنید

پشتیبانی از چند بازیکن

فاقد تبلیغات مزاحم یا لینک خارجی

Equilibrians v1.0 build 1

Article By :