EcoDriver v3.1

EcoDriver v3.1

در بازی EcoDriver در یک محیط بی‌پایان که به صورت تصادفی ایجاد می‌شود مهارت‌های رانندگی خود را محک بزنید. این بازی هیجان‌انگیز به شما مزایای رانندگی ایمن، اقتصادی و در محیطی سازگار با محیط زیست را نشان می‌دهد. بازیکنان در این بازی باید بر یک محیط خطرناک و شرایط ترافیکی مخاطره‌آمیز مسلط شده و در عین حال مراقب صرفه‌جویی در مصرف سوخت و چیزهایی که در جاده ظاهر می‌شود باشند. به این دلیل که تنها زمانی پیشرو خواهید بود که به‌صرفه رانندگی کنید، پس سعی نمایید زود دنده را تعویض نمایید، دور موتور را پایین نگاه دارید و اجازه دهید اتومبیل بغلتد.

یک راننده باهوش بودن به معنی آهسته رانندگی کردن نیست، بلکه روان رانندگی کردن است. هم بر روی گوشی هوشمند و هم بر روی جاده‌ها!

EcoDriver v3.1

Article By :