DESCRY v1.3

DESCRY v1.3

DESCRY یک بازی پازل ماجراجویانه است که در آن مرگ تنها چند گام با شما فاصله دارد. در این بازی هدف شما این است که مراقب باشید انرژی تان تمام نشود و تا جایی که می توانید به حفاری ادامه دهید.
شما با ۱۰۰ واحد انرژی بازی را آغاز می کنید، اما هر گام و ضربه مقادیر زیادی انرژی را مصرف می کند. تنها راه برای تولید دوباره انرژی جمع آوری گوی ها می باشد. در دنیایی که هر گام ممکن است اشتباه باشد، برای کشف اسرار زیرین، به فکر، استراتژی و قدرت نیاز خواهید داشت.
هدف دوام آوردن است، اما عمیق تر رفتن مقصد اصلی می باشد. این مکان اسراری بسیار بزرگ را در خود دارد که سالم ماندن در برابر آنها به معجزه نیاز دارد، اما شما باید راهی برای عمیق تر رفتن بیابید .
مارپیچ بازی به طور رویه ای ایجاد شده و قابلیت بازی دوباره و چالش بی‌نهایت را حتی برای ماهر ترین بازیکنان ارائه می‌کند.
این بازی بدون تبلیغات به شما ارائه می‌شود.

DESCRY v1.3

Article By :