Silent World v4 + data

Silent World v4 + data

دنیایی که به وسیله جنگ هسته‌ای ویران شده است…

به دلیل آلودگی رادیواکتیو انسان‌ها به موجودات جهش‌یافته تبدیل شده‌اند. انسان‌های جهش‌یافته حالت طبیعی خود را از دست داده و شروع به حمله به یکدیگر نموده‌اند.

کابوس پایان ماجرا نبود. زمین با تمام امکانات نابود شده و غبار با نور پوشیده شده بود.

تنها چیزی که برای بازماندگان باقی مانده بود، کبریت بود. آن‌ها کبریتی دارند که تنها برای چند لحظه فضا را روشن می‌کند.

در بازی ماجراجویانه Silent World شما در تاریکی بی‌پایان باید در برابر موجودات جهش‌یافته‌ای که از زمان ظاهر شدنشان اطلاعی ندارید دوام بیاورید.

 

ویژگی‌ها :

پس از جنگ هسته‌ای، دنیا خورشید را از دست داده و شما باید در میان جهش‌یافتگان دوام بیاورید

دید محدود و گرافیک بازی با جو سنگین ترس بازیکن را تحریک می‌کنند

مرحله‌ای شامل عناصر پازل گوناگون و اقدام روان شخصیت وجود دارد

آیتم‌های کبریت که نور را فراهم می‌کنند باید با استراتژی استفاده شوند

Silent World v4 + data

Article By :