Kairobotica v2.0.1

Kairobotica v2.0.1

در کهکشانی که خیلی هم دور نیست، اشرار و هیولاها در حال ایجاد ویرانی می‌باشند، و این وظیفه شماست تا عدالت را برقرار نمایید.

در بازی شبیه‌سازی فضایی جدید به نام Kairobotica شما سپاه کایروبوت را فرماندهی می‌کنید، تیپی از نگهبانان صلح در کهشان. شما باید در سیاره‌ها گشت‌زنی کنید و تبهکاران را از بین ببرید تا برای خود به عنوان ممتازترین نیروی امنیتی این قسمت کهکشان، شهرت ایجاد کنید.

میان مأموریت‌ها، مستعمره موبایل خود را ارتقاء دهید تا شاید کاوشگران کنجکاو را از سیاره‌های کاوش نشده جذب نمایید. حتی می‌توانید حیواناتی که در گشت تسخیر کرده‌اید را به نمایش بگذارید. آیا می‌توانید همه آنها با بگیرید؟

 

ویژگی‌ها :

در این حماسه هیجان‌انگیز کهکشانی به کمپین کایروبوت ملحق شوید!

Kairobotica v2.0.1

Article By :