Causality v1.2.1

Causality v1.2.1

Causality یک بازی پازل است که درباره دستکاری زمان، تغییر توالی رویدادها و تغییر نتیجه هر مرحله می‌باشد.

این بازی در مناطق عجیب و غریب و فضایی اتفاق می‌افتد و در آن شما به یک گروه فضانوردان کمک می‌کنید راهی به سوی ایمنی پیدا کنند. همچنان که عازم ماجراجویی در این بازی پازل چالش‌برانگیز می‌شوید، در زمان سفر کنید، با گذشته خود کار کنید و تناقض‌ها را حل نمایید.

هر مرحله، لحظه‌ای کوتاه اما خطرناک را در زمان نشان می‌دهد. مراحل از طریق هدایت هریک از فضانوردان به راه خروجی که با رنگشان تطابق دارد، انجام می‌شوند و این کار باید در زمان محدود به پایان برسد. زمانی که همه فضانوردان به خروج برسند مرحله به پایان می‌رسد.

 

ویژگی‌ها :

زمان را کنترل کرده و نتیجه هر مرحله را تغییر دهید

با گذشته خود کار کنید تا پازل‌ها را حل نمایید

دارای بیش از ۶۰ مرحله برای انجام دادن

بیش از ۱۳ دستاورد را از آن خود کنید

Causality v1.2.1

Article By :