دانلودFive night at haunted house 3D بازی ترسناک پنج شب در خانه خالی از سکنه سه بعدی اندروید

دانلودFive night at haunted house 3D بازی ترسناک پنج شب در خانه خالی از سکنه سه بعدی اندروید

شرح پنج شب در خانه خالی از سکنه ۳D

سخت ترین بازی پازل در انتظار شماست.

اتاق های مختلف، انواع درب های باز در آن وجود دارد. شما باید کلید پنهان، و یا اشیاء پنهان، تقسیم و یا ترکیب کنید  برای به دست آوردن اشیاء لازم را پیدا کنید تا بتوانید فرار کنید.

آیا با  پیدا کردن اشیاء پنهان، شما می توانید از این خانه وحشت فرار کنید؟ موفق باشید. تنها شانس برای زنده ماندن از بیمارستان با ارواح یک باتری است.

توجه: ما توصیه می کنیم  که بازی را  با هدست بازی کنید.

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

دانلودFive night at haunted house 3D بازی ترسناک پنج شب در خانه خالی از سکنه سه بعدی اندروید

Article By :