دانلود Music Mate – Find music videos V0.5.0 برنامه پیدا کردن اهنگ Music Mate اندروید

دانلود Music Mate – Find music videos V0.5.0 برنامه پیدا کردن اهنگ Music Mate اندروید

Music Mate – Find music videos
نرم افزار Music Mateبرنامه ای است که بین ویدیو های موجود در YouTube را بر روی دستگاه پلیر گوشی شما می آورد.این برنامه سر انجام برای اندروید آماده شد وهم اکنون در اندرویکده در اختیار شما قرار می گیرد.
این برنامه به صورت اتوماتیک موزیک ویدیو های YouTube را که شمادر همان لحظه گوش می دهید را پیدا می کند.این نرم افزار با Spotify، Play Music، Pandora و دیگر خدمات نشر ویدیو سازگاری دارد.

مهم:
توجه کنید که Music Mate یک نرم افزار دانلود ویدیو و همچنین موزیک به صورت MP3نیست.
این نرم افزار یک نرم افزار اجراکننده YouTube نیست.

 

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

دانلود Music Mate – Find music videos V0.5.0 برنامه پیدا کردن اهنگ Music Mate اندروید

Article By :